Bérbe szeretne adni festményt

Rendelkezik régi festménnyel, amelynek értékével nincs is tisztában? Van a padláson egy festménye, amely régóta mozgatja a fantáziáját?

Mit kezdhetne vele?

Hozza be, mutassa meg!

Festménye értékét felbecsüljük, ajánlatot teszünk, mely alapján eldöntheti hogy azonnal értékesíti részünkre, vagy bizományosi szerződés keretek között kihelyezésre bocsájtja a művet.

Kösse meg a bizományos értékesítési megállapodást!

 1. Ezen megbízás alapján a Goldbach Kereskedőház saját nevében, de a Megbízó javára az átadott tárgyat -díjazás ellenében- értékesíti. A Bizományi szerződés határozott időre szól, s a jelen megbízólevél aláírásától számított 90 naptári nap utolsó napján megszűnik -amennyiben a megbízó másként nem rendelkezik.
 2. Megbízó kijelenti, hogy a jelen feltételek szerint bizományi eladásra átadott tárgy(ak) felett rendelkezési joga van és tudomásul veszi hogy azokért szavatossági felelősséggel tartozik.
 3. Megbízó jogosult a bizományosi szerződést bármikor azonnali hatállyal, felmondással megszüntetni. A tárgy értékesítése után a szerződést érvényesen megszüntetni nem lehet.
 4. A Goldbach Kereskedőház ugyancsak jogosult a bizományosi szerződést 15 nap felmondási idő betartása mellett megszüntetni.
 5. A szerződés határozott idő eltelte miatti megszűnése, illetve a megbízó részéről történt megszüntetése esetén a megbízó a beadott tárgyat személyesen vagy igazolt megbízottja által 3 napon belül elszállítani tartozik.
 6. A Kereskedőház a tárgy értékesítését követő 8 munkanapon belül az átvételi árat kifizeti.
 7. A Kereskedőház jogosult a beadáskor megállapított alapárat ellenőrző becslés útján megbízóval történt egyeztetés után leszállítani.
 8. Abban az esetben ha megbízó nem járul hozzá az ár leszállításához, úgy részéről a szerződés felmondottnak tekintendő és az 5-ös pontban foglaltak szerint kell eljárni.
 9. Megbízó hozzájárul ahhoz hogy az általa beadott tárgya(ka)t a Kereskedőház boltjaiban, egyéb értékesítési helyeken valamint az interneten értékesítésre kínálja.
 10. A Kereskedőház kártérítési felelőssége a megbízólevélen feltüntetett átvételi árig terjed. A beadott tárgy be- és visszaszállítási költsége minden esetben a megbízót terheli.

  Ezek alapján a bizományi értékesítésre való megbízást a bizományi szerződési feltételekkel magukra nézve kötelezően ismerjük el.

Ha még nem tette, vegye fel velünk a kapcsolatot!Az ön értékét mi értékesítjük, bérbe adjuk

A bizományosi értékesítésnek egy új típusú formáját is igénybe veheti általunk, mely értelmében az Öntől átvett, “elfekvő”, alulértékelt, vagy értéktelennek tartott festményt kihelyezzük irodák, közintézmények reprezentatív, igényes és méltó megjelenési lehetőséget biztosító kiállító-felületein.

Kihelyezett festményeink

Ezen térképen megjelöltük azokat a helyszíneket, ahol már megtalálhatók az általunk kihelyezett festmények.