Bérbeadás menete


Rendelkezik régi festménnyel, amelynek értékével nincs is tisztában? Van a padláson egy festménye, amely régóta mozgatja a fantáziáját?

Mit kezdhetne vele?

Hozza be, mutassa meg!

Festménye értékét felbecsüljük, ajánlatot teszünk, mely alapján eldöntheti hogy azonnal értékesíti részünkre, vagy bizományosi szerződés keretek között kihelyezésre bocsájtja a művet.

Kösse meg a bizományos értékesítési megállapodást!

 1. Ezen megbízás alapján a Goldbach Kereskedőház saját nevében, de a Megbízó javára az átadott tárgyat -díjazás ellenében- értékesíti. A Bizományi szerződés határozott időre szól, s a jelen megbízólevél aláírásától számított 90 naptári nap utolsó napján megszűnik -amennyiben a megbízó másként nem rendelkezik.
 2. Megbízó kijelenti, hogy a jelen feltételek szerint bizományi eladásra átadott tárgy(ak) felett rendelkezési joga van és tudomásul veszi hogy azokért szavatossági felelősséggel tartozik.
 3. Megbízó jogosult a bizományosi szerződést bármikor azonnali hatállyal, felmondással megszüntetni. A tárgy értékesítése után a szerződést érvényesen megszüntetni nem lehet.
 4. A Goldbach Kereskedőház ugyancsak jogosult a bizományosi szerződést 15 nap felmondási idő betartása mellett megszüntetni.
 5. A szerződés határozott idő eltelte miatti megszűnése, illetve a megbízó részéről történt megszüntetése esetén a megbízó a beadott tárgyat személyesen vagy igazolt megbízottja által 3 napon belül elszállítani tartozik.
 6. A Kereskedőház a tárgy értékesítését követő 8 munkanapon belül az átvételi árat kifizeti.
 7. A Kereskedőház jogosult a beadáskor megállapított alapárat ellenőrző becslés útján megbízóval történt egyeztetés után leszállítani.
 8. Abban az esetben ha megbízó nem járul hozzá az ár leszállításához, úgy részéről a szerződés felmondottnak tekintendő és az 5-ös pontban foglaltak szerint kell eljárni.
 9. Megbízó hozzájárul ahhoz hogy az általa beadott tárgya(ka)t a Kereskedőház boltjaiban, egyéb értékesítési helyeken valamint az interneten értékesítésre kínálja.
 10. A Kereskedőház kártérítési felelőssége a megbízólevélen feltüntetett átvételi árig terjed. A beadott tárgy be- és visszaszállítási költsége minden esetben a megbízót terheli.

  Ezek alapján a bizományi értékesítésre való megbízást a bizományi szerződési feltételekkel magukra nézve kötelezően ismerjük el.

Ha még nem tette, vegye fel velünk a kapcsolatot!


Korompay Miklós

+36(20)311-4003

A telefonszámra kattintva azonnal hívást kezdeményezhet!

[content type=post id=413]